O Autorce

Agnieszka A. Chojecka

Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999r. specjalizuje się w nauczaniu dorosłych w zakresie Business English. Egzaminator Pitman Qualifications oraz English for Business LCCI przez 7 lat w Empiku w Poznaniu.

Od 2004r. w oparciu o autorskie programy nauczania prowadzi kursy przygotowujące do międzynarodowych certyfikatów ILEC oraz TOLES na wszystkich poziomach zaawansowania.

W ramach autoryzowanego centrum egzaminacyjnego przeprowadziła dotychczas łącznie 55 sesji egzaminacyjnych TOLES (18 Advanced oraz 17 Foundation i 20 Higher).

W swojej pracy zawodowej fascynuje się następującymi aspektami metodyki nauczania: kolokacje prawnicze – sposoby ich nauczania oraz metody zapamiętywania, multiple intelligencies, uczenie praktycznych umiejętności jak writing, listening czy speaking, sposoby motywowania i utrzymywania motywacji w nauczaniu.

Stara się uczestniczyć w szkoleniach metodycznych kilkakrotnie w roku, zarówno w kraju jak i za granicą. W ostatnich warsztatach z legal English uczestniczyła w październiku 2010 w Helsinkach.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.