Klauzula informacyjna

Uprzejmie informuję, że:

 • 1. Administratorem danych Kupującego jest Legal English Centre Agnieszka Chojecka z siedzibą w Poznaniu 60-839, ul. Dąbrowskiego 20/22a/5, mail: legal.english.centre@gmail.com.
 • 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
  Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych.
  Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko Kupującego, adres, nr NIP, nr Regon, adres email.
 • 3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.
 • 5. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 • 6. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 • 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 8. Dane osobowe będą przechowywane przez przez okres wymagany przepisami prawa, szczególnie w zakresie prawa podatkowego.